Doelstellingen

De doelstellingen van de Stichting Windows of Hope zijn vastgelegd in de statuten en richt zich op het ondersteunen van hulpprojecten in Kameroen met name:

  • het bouwen, oprichten en ondersteunen van een school voor bijzonder onderwijs in Great Soppo, provincie Buea, Kameroen; Het doel is om de school in 2025 af te hebben.
  • het oprichten en ondersteunen van gezondheidscentra in Kameroen, gericht op mensen die te ver weg wonen van ziekenhuizen en het verzorgen van deugdelijk vervoer van mensen naar het ziekenhuis als zij zelf niet beschikken over mogelijkheden van vervoer;
  • het ondersteunen van alleenstaande moeders in Kameroen, met name hen met behulp van speciale teams leren hoe zij met een beperkt inkomen kunnen rondkomen en hen zodanig ondersteunen dat hun kinderen naar school gaan;
  • het ondersteunen van werkloze jongeren, met name door hen met speciale teams vaardigheden bij te brengen waardoor zij een eigen inkomen kunnen verwerven;
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.