Wat u kunt doen

Een gift overmaken?

Wij waarderen iedere gift. Elke cent telt! Met uw gift verzekeren we gezinnen in Kameroen van een betere toekomst. U kunt uw gift overmaken naar het rekeningnummer NL 57 RABO 0170 5828 41 t.n.v. Stichting Windows of Hope

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling, daarom zijn giften aan onze stichting aftrekbaar van de belasting.

Ook kunt u schilderijen, boeken en andere dingen uit onze verkoophoek kopen om ons te steunen. Lees verder op de volgende pagina voor meer informatie hierover.